Postadresse:
Stål-Consult AS
Vesterveien 15B
4613 KRISTIANSAND S

Besøksadresse:
Vesterveien 15B
2. etg.


E-post:firmapost@stal-consult.no Kartutsnitt av vestre havn:
Telefon:
Telefaks:

Org. nr.:
38 10 30 00
38 10 30 19

NO 943 706 395 MVA
kart04