Stål-Consult er kvalifisert i TransQ kvalifikasjonsordning

En kvalifisering i TransQ innebærer at felles grunnkrav er oppfylt. Deltakende orginisasjoner kan innføre egne ytterligere krav i flere trinn om de ønsker det. Jernbaneverket har innført en kvalifisering i trinn 2 for visse utvalgte produktkoder samt keywords.

Se Stål-Consult sitt Certificate of Qualification her.

For mer utfyllende informasjon om denne kvalifikasjonsordningen, følg linken under:
http://www.achilles.com/no/Achilles-Norge/vare-sektorer/transport/
 TransQ Certificate of Qualification

TransQ Certificate of Qualification