Stål-Consult har opparbeidet seg god kompetanse på skips- og offshore-konstruksjoner.


 Offshorekonstruksjoner:Skip:
 - Semi-sub- Skrogdimensjonering
 - FPSO (turret)- Offshorekraner
 - Topside- Marine kraner
 - Boligmoduler- Vinsjer
 - Boretårn- Fundament for div. dekksutstyr
 - Drillfloor 
 - BOP Carrier 
 - X-mas Tree Transporter 
 - Helikopterdekk 
 - Offshorekraner 
 - Vinsjer 
 - Seafastening 
 - Skid'er