Innenfor fagfeltet kraner og løfteutstyr, har Stål-Consult følgende kompetanse:


 - Beregning av kraner i.h.t. NS 5514 (kranstandarden)
 - Inspeksjon av kraner - tilstandsrapport
 - Beregning av løpekattbjelker
 - Beregning, design og konstruksjon av løfteutstyr
 - Løfteanalyser og risikovurdering
 - Dokumentasjon av løfteutstyr med hensyn på sertifisering
 - Løfteanalyser i forbindelse med berging av mobilkraner