Stål-Consult kan utføre konstruksjonsoppdrag innenfor de fleste kategorier på land:

 - Stål- og aluminumskonstruksjoner generelt
 - Industrihaller
 - Kontorbygg
 - Samvirkekonstruksjoner i stål og betong
 - Halvtak (værbeskyttelse)
 - Mezzaniner
 - Siloanlegg
 - Platekonstruksjoner
 - Gitterdragere
 - Fagverksmaster
 - Skorsteiner
 - Broer
 - Atmosfæriske tanker og trykktanker
 - Atkomstplattformer, -trapper og -leidere