Stål-Consult har solid kompetanse innen beregninger:

 - Statiske beregninger (bjelkestatikk)
 - FEM-analyser (Finite Element Method)
 - Ikke-lineære FEM-analyser
 - Stabilitetsberegninger
 - Utmatting
 - Vindteknikk

Takket være langvarige kundeforhold til offshoremiljøet, spesielt her på Sørlandet, har Stål-Consult førstehånds kjennskap til design og konstruksjon av mange typer skips- og offshore-konstruksjoner.

Doktorgrad
Daglig leder Nils Chr. Hagen disputerte i 2005 på NTNU for graden Dr.ing. med avhandlingen "On the Shear Capacity of Steel Plate Girders with Large Web Openings". Doktorgradsavhandlingen er omtalt i to artikler i fagtidsskriftet "Journal of Constructional Steel Research". Utdrag fra disse to artiklene er tilgjengelig via linkene under:

 Part I: Modeling and simulations
 Part II: Design Guidelines


Beregningsprogrammer:
Stål-Consult har erfaring i bruk av følgende beregningsprogrammer:

 - StaadPro
 - ASAS
 - SACS
 - ABAQUS
 - Sesam/Genie