Stål-Consult A/S har bred kompetanse innen stål- og aluminiumskonstruksjoner.


Det vil si at vi utfører beregninger, design og konstruksjon av følgende:

- Skips- og offshorekonstruksjoner
- Konstruksjoner innen bygg og industri
- Kraner og løfteutstyr
 

Vi utfører også tilstandskontroll og, om nødvendig, kontrollberegninger av gamle stålkonstruksjoner.

Hvorvidt en konstruksjon kan klassifiseres som teknisk kulturminne, avhenger av alder, type, autensitet og omgivelser. Stål-Consult kan selvfølgelig benyttes i en slik kartleggingsprosess.