Gamle stålkonstruksjoner er et spesialområde for STÅL-CONSULT.
 

Vi har ikke erfaring med det berømte tårnet på bildet under, men fra mange andre og like gamle (!) konstruksjoner:

 - Bro over Rugåna (tidl. over Nygaardstrømmen og ved Solbergfoss)
Bilde 1
 - Bro over Helvedesfossen (tidl. over Minnesund)
 - Bro over Otra ved Paulen
 - Bro over Otra ved Kringsjaa
 - Bro over Otra ved Vrengen
 - Bro over Otra ved Hornnessund
 - Bro over Nidelven ved Froland kirke
 - Bro over Arendalsbanen ved Blakstad
 - Sluse ved Storstraumen
 - Tømmerrenne fra Beihølen til Steinsfoss
 - Selura bro på Flekkefjordbanen


Vi kan:

 - Undersøke og utrede tilstanden for konstruksjonen
 - Beregne styrken
 - Beskrive og skissere tiltak for reparasjoner
 - Beskrive tiltak for vasking, sandblåsing og maling
 - Hente inn pristilbud på reparasjons- og malingsarbeider
 - Hente inn tillatelser fra myndigheter
 - Lede arbeidet på plassen
 - Kontrollere arbeidet mens det pågår og når det er ferdigarbeidet

Vår erfaring omfatter også fundamenter i stein eller betong og overbygninger i tre eller betong.

Gamle og dårlig vedlikeholdte stålkonstruksjoner kan se miserable ut. Kanskje er de sikkerhetsmessig uforsvarlige. Men i de fleste tilfelle vil de kunne repareres og males slik at de fremstår som nye. Kostnadene vil ofte være langt mindre enn alternativt å rive og bygge nytt. Dette gjelder også fremtidige vedlikeholdskostnader. Det kan derfor være lurt å la STÅL-CONSULT lage tilstandsrapport og beregne kostnadene for å reparere og male dem.

Noen ganger kan en gammel stålkonstruksjon flyttes til et nytt sted og få en ny funksjon, eventuelt etter visse ombygginger og tilpasninger. STÅL-CONSULT kan utrede slike løsninger også.

Vi har hele Norge inkludert Svalbard som arbeidsfelt.

Ring oss på telefon 38 10 30 00 eller skriv: Postadresse og e-post

Hvis en stålkonstruksjon er riktig gammel eller spesiell, kan den komme i betraktning som teknisk kulturminne. Da er det mulig å få tilskudd fra myndighetene til bevaring.

Bilde 1 - Selura bro på Flekkefjordbanen
Bilde av P6290020
 
Bilde 2 - Paulen bro over Otra - Setesdalsbanen
Bilde av DSCF0046

Bilde 3 - Paulen bro over Otra - Setesdalsbanen
Bilde av DSCF0039